Sitemize Hoşgeldiniz!

  Swipe to the left

  Eğitimde Bilim ve Deney Uygulamaları

  Yazdır
  Yazar Oğuzhan AKYILDIZ 3 years ago 3584 Görüntüleme Yorum yok

  Fen eğitimi yalnızca bilimsel gerçeklerin, kanunların teorilerin aktarımı değil, bilimsel bilginin değerinin, gücünün, geçerliliğinin ve sınırlılıklarının da değerlendirilmesini,bilginin nasıl üretildiği, zamanla nasıl değiştiği ve günlük hayatımızda nasıl kullanıldığının ilişkilendirilmesi şeklinde olmalıdır.

  Bilim Sevgisi

  Öğrencilerin bilimsel düşünme ve çalışma becerilerini geliştiren, bilimsel düşüncenin temelini oluşturan araştırma, inceleme, deney yapma ve deney sonuçlarını yorumlama becerisini kazandırmak fen eğitiminin en önemli amaçlarındandır.

  Bireyin fen eğitimi doğumuyla başlayıp tüm yaşamı boyunca süren bir süreçtir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, bilimin günlük yaşama aktarımında sıkıntılar yaşamaktadır. Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi ve öğrencilerde/toplumda karşılaşılan “Bu benim işime nerede, nasıl yarayacak?” vb. sorulara anlamlı cevapların verilebilmesini sağlamak ve bilimsel bir bakış açısıyla çevre farkındalığını ve duyarlılığını geliştirmek amacıyla fen eğitiminde deneysel uygulamalara yer verilmelidir. Özellikle okul öncesi ve ilkokuldaki öğrencilerin meraklı, araştırıcı, sorgulayıcı bireyler olduğu ve hayal güçlerinin de geniş olduğu bilinmektedir. Bu gelişim evresindeki öğrenciler çevresindeki nesnelerin özelliklerini merak eder ve sürekli soru sorarlar. Bu nedenle çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacıyla, araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminler yapabilecekleri eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Düzenlenecek olan fen etkinlik programında öğrencilerin bu ihtiyaçları, ilgileri ve tutumları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu dönemlerde fen etkinlikleri bilime ilişkin bilgilerin çocuklara aktarılmayıp, çocuğun bunları yaparak yaşayarak öğrenmesi sağlanmalıdır. Ezbere bir eğitimin çocuğun zihinsel gelişimine katkısı olmayıp, sadece bilgilerin artmasına neden olmaktadır. İşlem öncesi dönemde olan bu bireyler için duyu organlarını kullanarak hissederek, dokunarak, tadarak ve duyarak öğrenmesi önceliklidir.

  Öğrenen Gözlemci Çocuklar

  Fen alanındaki deneylerin öğrencilerin ilgisine göre çeşitlilik gösterebilmesi sayesinde ilgi alanına yönelik uygulamalar yapılmalıdır.Deney yapılırken izlenen basamaklarda öğrencinin araştırma, sorgulama ve tahminde bulunma yeteneği geliştirilmelidir. Merak duygusu öğrenmeyi gerçekleştirirken deneyden elde edilen sonuçlar öğrencinin başarıyı tatmasını sağlar. Bireyin inceleme, araştırma ve gözlem yapma becerisini geliştirilerek sağlam bilimsel temeller oluşturması ve düşünmeyi öğrenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle fen eğitimine bireyin merak uyandıracak ve merakını tatmin edecek doğal ortamların oluşturulması sağlanmalıdır. Her öğrencinin çevresel faktörlerle etkileşimi ile elde ettiği deneyimler aynı değildir. Bu nedenle fen bilimine karşı bakış açıları da aynı olmayacaktır. İlk etkileşim öğrencinin içerisinde bulunduğu aile tarafından şekillenmektedir. Aile ile yapılan deneyler meraklarını ortaya çıkaran, soru sormalarını teşvik eden ve doğayı tanımlamalarını sağlayan etkinlikler olmalıdır. Yaş gruplarına göre yapılacak olan deneylerde bu etken göz önünde bulundurularak farklı metotlarla deneyler gerçekleştirilmelidir. Bu şekilde araştırma yapılırken çocuk tek bir yolun kullanılmadığını kendi çözüm yollarını geliştirebileceği gerçeğini yaşamış olur.

  Biyoloji ve Gözlem

  Fen bilimlerini kavrayıp kullanan, uygulayabilen bireyler yetiştirmek için ilgi, merak ve ihtiyaçlarına yönelik deneyleri fen eğitiminin her basamağındaki öğrencilere ulaşması sağlanmalıdır. Sonuç olarak fen eğitimi, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak el ve zihin becerilerinin geliştirilmesi, düşünen ve sorgulayan, çok yönlü bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanmalıdır.

  Deney Zamanı

  Mobisu
  Perpa Ticaret Merkezi B Blok 8. Kat 1213 Şişli
  34388 İstanbul/Türkiye
  Tel:+90 212 222 66 01 (pbx)
  Fax:+90 212 222 66 01
  © 2013 Mobisu. Tüm Hakları Saklıdır